SAP Geliştirme Hizmetleri

İş süreçlerinize özel SAP geliştirme hizmetleri

SAP ERP sistemindeki iş süreçleri genellikle şirketlerin özel gereksinimlerine uygun değildir veya bazı süreçleri kapsamaz. Deneyimli ekibimiz ABAP geliştirmeleri ile, SAP’ın standart yazılımı dışında, taleplerinize hızlıca ve etkili bir şekilde karşılık verebiliyor.

SAP uygulama entegrasyonu

SAP sistemleri ve harici sistemler arasındaki arayüzler, örneğin Web Services and Files, IT ortamınızda sorunlara yol açabilir. SAP PI, PO ya da CPI gibi entegrasyon programlarıyla müşteriye özel arayüzlerin tasarımıyla kalmıyor, aynı zamanda ihtiyaçlarınıza yönelik SAP-toNon SAP arayüzleri de geliştiriyoruz.

SAP ABAP geliştirme

ERP sistemi içerisinde hızlı ve etkili çalışabilmek için genellikle özel yazılımlar, eklentiler (add-ons) ya da bireysel raporlar gereklidir. Bu süreçte sizi başlangıçtan itibaren konsept geliştirme ile birlikte uzantı ve eklentilerin (add-ons) çalıştırılmasına kadar destekliyoruz. ABAP, SAP skript, smart forms veya badi gibi çeşitli programlama dilleri ve formatlarında uygulama ve geliştirme yürütüyoruz.

SAP UI 5

SAP S/4HANA ile Fiori Launchpad ve Fiori Apps SAP portföyünün merkezine doğru ilerliyor. Deneyimli ekibimiz yalnızca SAP UI5 Fiori Apps konsepti geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda Fiori uygulaması için müşteriye özel bir HTML5 kodlaması geliştiriyor ve Fiori Launchpad üzerinden standartlaştırılmış Fiori uygulamalarını genişletiyor. Gerekli olduğunda OData servislerini de uyarlıyoruz.