Sabit fiyata SAP S/4HANA’ya geçiş

S/4HANA’ya giden yolDijitalleşme stratejinizi birlikte uygulayalım

Şirketinizin dijital geleceğinin temellerini, operasyonel verilerinizin SAP S/4HANA ile gerçek zamanlı kullanımı için bizimle atın. Değer zincirinizin tüm dahili ve harici etkenlerini ve uygulamalarını dikkate alarak, gerçek zamanlı verilerle kararlarınızı desteklemek için SAP S/4HANA’yı nasıl kullanacağınızı gösteriyoruz. Kalifiye danışmanlarımız; mevcut SAP ERP çözümünüzden, şirket içi (on-premise) veya isteğe yönelik çözümler (on-demand brownfield projesi) ile yeni bir SAP S/4HANA Suite’a giden yolda size eşlik ediyor. Elbette sizi tamamen yeni bir uygulamaya (greenfield projesi) veya mevcut ERP sisteminizden bir SAP çözümüne geçişte de destekliyoruz.

Mevcut bir ERP sisteminden S/4HANA’ya nasıl geçilir?

SAP S/4HANA’ya dönüşüm kullanılan modüllere göre değişir. SAP ortamınızdaki uyarlama (customizing) özellikleriyle birlikte prosedür, büyük ölçüde sisteme bağlı olarak değişir. Dönüşümün sorunsuz olarak gerçekleşmesi için hazırlık aşamasında, arşivleme ve veri tabanının kalitesine önem verilmelidir. Daha önce birçok kez başarısı kanıtlanmış S/4HANA dönüşüm metodumuzla, projenizi sistematik ve aşama aşama yönetiyoruz. Proje süresi ve proje riskini “Digital Core pusulamız” ile en aza indiriyoruz. Hazırlık denetimi ve diğer analiz araçları ve raporlamalar ile sisteminizin öncesinde doğru bir resmini alabiliyor ve böylece hedef senaryoyu erken aşamada belirliyoruz.

Hangi yaklaşım doğru? Brownfield mi Greenfield mi?

S/4HANA dönüşümü için en doğru yaklaşım farklı faktörlere göre belirlenir. Mali ve zaman harcamalarının yanı sıra diğer faktörler ile birlikte sistemin yapısı ve süreçlerinizin geliştirilmesi belirleyici rol oynar. Standarda yakın olan bir sistem için brownfield daha uygun olabilir. Bununla beraber bir yaklaşım seçilirken, mevcut süreçlerin tasarımı ve memnuniyet derecesi dikkate alınmalıdır. Yeni süreçlerin oluşturulması ve yeniden yapılandırılması için ise greenfield projesi öneriyoruz. 

SAP S/4HANNA’ya en hızlı şekilde geçmek için hangi sistem optimizasyonunu uygulamalısınız?

Mevcut ERP sisteminizi, SAP S/4HANA dönüşümüne hazırlamak için farklı seçenekler bulunuyor. Tüm yasal yükümlülüklere uygun olarak düzenli aralıklarla verilerinizi arşivlemenizi öneriyoruz. Arşivleme işleminiz, kullandığınız modüllerdeki verilerin tümünü içermelidir. Verilerin düzenli olarak arşivlenmemesi durumunda, sistemin finansal kısmında tutarsızlıklar oluşabilir, özellikle euro/döviz değişimindeki Cent/Kuruş farkları ve açık hesap kalemleri hazırlık sürecinizin uzamasına sebep olabilir.  Bir diğer olasılık ise customer vendor integration (CVI) aracılığıyla yeni iş partnerlerinin tanıtılması açısından büyük önem arz eden, veri tabanının kalitesidir. Veri tabanının kalitesi özellikle adres ve iletişim verilerinin devamlılığı açısından önemlidir ki, böylece sonraki CVI sırasında yinelemelerden kaçınılabilir. Bir diğer olasılık ise tüm modülleri etkileyen ve buna bağlı olarak proje esnasında bir showstopper’a dönüşen custom code adaptation’dır. Konsept kılavuzumuz ile sisteminizin hazırlığında size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. 

Uzuner S/4 YouDönüşümünüzü bizimle gerçekleştirin

Ücretsiz bir hazırlık workshopunda, genel şirket verileri ve genel hükümler, planlı bir şekilde sürece dahil edilir. Böylece konseptinizin bir sonraki aşaması doğru bir şekilde belirlenebilir. Böylece konseptinizin bir sonraki aşaması doğru bir şekilde belirlenebilir ve dilendiği takdirde, sabit fiyattan size sunulur.

Bu aşamada, proje kapsamını değerlendirebilmek için, arayüzler de dahil olmak üzere, workshoplar yoluyla uygulama alanınızı kayıt altına alıyoruz. SAP Readiness Check 2.0, modüle bağlı analiz araçlarının ve sistem kullanımının otomatik kaydedilmesi ile mevcut SAP ERP ortamınızı değerlendiriyoruz. Danışmanlarımız, sonuçları değerlendirip size sunduktan sonra, proje yol haritanızı tasarlıyor.

Fit-gap workshopları aracılığıyla, detaylı proje planının bir parçası olan bir süreç haritası oluşturuyoruz. Mevcut süreçlerin yeniden oluşturulması seçeneğinin yanı sıra S/4HANA’da iş ortaklığı konsepti için yeni işlevler (Customer Vendor Integration), New General Ledger ve Material Ledger araçları da mevcuttur. Fiori Launchpad için uyumlu Fiori uygulamalarının analizi ve seçilmesi de ön projenin bir parçasıdır.

Konsepte göre, brownfield yöntemiyle dönüşüm uygulanabilir. SAP Activate prosedürü ile, SAP araçlarını kullanarak mevcut SAP ERP sistemi dönüştürülür. Konsept oluşturma, uygulama ve eğitim ile birlikte süreçlerin planlı tanıtımı, başarılı bir tanıtım süreci için belirleyici rol oynar. Ön aşamalardan sonra S/4HANA dönüşümünü size sabit fiyata sunuyoruz.

Greenfield yönteminin uygulanması için dönüşümün başlangıcında, süreç modelleme ön plandadır. Bu süreçler, süreç modelleme araçları kullanılarak danışmanlarımız tarafından kayıt altına alınır ve gereksinimlerinize göre uyarlanır. Değişiklik yapılmış ya da yeniden oluşturulmuş süreçler, kişiselleştirme (customizing) ile sizin taleplerinize uyarlanır. Greenfield yaklaşımında da, müşterinin kendi yazılımlarının SAP ERP ECC 6’dan transferi de mümkündür.